Bijeenkomst 6, 21 juni 2016: Dilemma’s, Criteria, Branding

 

Huiswerk

Lever de eindopdracht uiterlijk 5 juli bij Gert in.

Dilemma’s

In de praktijk van procesmanagement komen we een aantal dilemma’s tegen. Inhoud versus proces, probleem versus oplossing, etcetera. Daar moet je de gulden middenweg in vinden. Maar waar die loopt is niet op voorhand duidelijk. In ieder geval niet steeds en niet per sé precies in het midden. Waar dan wel, is een combinatie van persoonlijke voorkeuren en contextuele vereisten. Dat wordt duidelijk als je een pad tussen die dilemma’s uitzet dat weergeeft, hoe jij ermee omgaat.

Veel van die dilemma’s zijn voor meerdere uitleg vatbaar. Enerzijds moet dat ook, want zo is de praktijk nu eenmaal. Anderzijds vraagt dat om meer toelichting op de betekenis van uitersten in hun onderlinge verhouding.

Besluitcriteria

Procesmanagement is geen gezellig tijdverdrijf maar een instrument om iets voor elkaar te krijgen. Aan het einde van de dag moet voortgang zijn geboekt en draagvlak en draagkracht een stap dichterbij zijn gebracht. Aan de inrichting van Arrangeren, Combineren en Effectueren zijn criteria en gewenste uitkomsten te verbinden. Wat is de stand van zaken daarvan in jouw klus?

Personal Branding

Wat maakt dat je je geld waard bent? Wat krijgt je opdrachtgever, als hij jou vraagt een proces te managen, of althans de procesaspecten in een klus te bewaken? Het document dat je hierboven kunt downloaden geeft achtergronden bij de benadering van personal branding, je kunt ook een invulvel downloaden en instructies om je merk sterk te houden.

Groepsontwikkeling

Processen managen is vaak van groepen draagvlak en draagkracht zien te krijgen voor de inhoud die je probeert te realiseren. Begrip van hoe groepsvorming werkt en hoe de dynamiek in groepen zich ontwikkelt kan je daarbij helpen.