Bijeenkomst 5, 14 juni 2016: Verbinden

Whiteboardnotities

…vind je hier.

Huiswerk

  • Lees uit Draagvlak & Draakracht hoofdstuk 9 en schrijf er een korte reflectie over. Graag uiterlijk 19 juni opsturen naar Gert.
  • Ontwerp een of meer tegenframes op het frame van een opponent; gebruik daarbij de twee strategieën die je vindt in het document dat je hieronder kunt downloaden
  • Bestudeer ter voorbereiding op de slotbijeenkomst de hoofdstukken 11 en 12 uit Draagvlak en Draagkracht.

Framing

Procesmanagement is een talig vak. We gebruiken woorden om een verhaal te projecteren waarmee anderen zich kunnen verbinden. Denk aan de stuurvariabele Projectie uit bijeenkomst 4. Om een verhaal goed in elkaar te zetten gebruiken we framingtechnieken.

Zie van ons procesboog onder meer hier, hier, hier en hier

Cases MV2 en Oosterpark

De documentaire Op z’n Hollands hebben we gebruikt als oefening voor het maken van een analyse van een ingewikkelde procescasus, zoals die van het Oosterpark – gepresenteerd door Kees Rozemeijer en Beryl Willemsen. Tip: haal er tabel 1.3 uit Draagvlak en Draagkracht bij, als ultra beknopte samenvatting van de ACE-methodiek.