Bijeenkomst 4, 7 juni 2016: Beinvloeden

 

Whiteboardnotities

Hier vind je de whiteboardnotities.

Huiswerk

  • Download en bestudeer de documenten op de website. Idem hoofdstuk 8 “Stuurvariabelen” uit Draagvlak en draagkracht. Schrijf op welke eye-openers er voor jou in zitten.
  • Bekijk de documentaire “Made in Holland”, over de besluitvorming over Maasvlakte II. Schrijf een korte analyse over de proceselementen die je karakteristiek vindt. Maak daarbij gebruik van de begrippen in deze en voorgaande modules.
  • Een en ander graag uiterlijk 12 juni opsturen naar Gert.

Invloedsladder

Wie in het fysieke domein succesvol wil zijn, moet in het sociale domein optimaal opereren. Omgaan met participatie is een sleutelfactor. Wie mag wanneer en waarover meepraten?

Niveaus van communicatie

We onderscheiden vier niveaus van communicatie. Inhoudelijke en procedurele uitingen zijn zeer zichtbaar en horen tot ons standaardrepertoire. Minder zichtbaar zijn uitingen die gaan over de onderlinge interactie en het gevoel. Veel communicatieve misverstanden komen eruit voort dat we een uiting op het ene niveau pareren met een uiting op een ander niveau: een bewoner zegt dat hij boos is over de bewonersbrief en krijgt als antwoord: “maar die hebben we toch op tijd rondgestuurd?!” Daarom helpt het als je communicatieve uitingen naar hun aard weet te duiden.

Omgaan met belangentegenstellingen

Draagvlak en draagkracht verkrijgen voor inhoud is het hart van procesmanagement. In de stappen van ACE gaat het Combineren van belangen daarover: welke lopen parallel, welke versterken elkaar, welke werken tegen elkaar in?
De Mutual Gains Approach komt voort uit het Harvardmodel van win-winonderhandelen en is ervoor gemaakt om tegengestelde belangen te hanteren. Het navolgende model beschrijft in totaal vijf verschillende strategieën om met zulke belangen om te gaan.

Processturing

Projecten beheers je met GOTIK. In procesmanagement hebben beheersvariabelen geen nut. We gebruiken stuurvariabelen om het proces een gewenste kant op de krijgen. Analysevel stuurvariabelen.

logo[1]

Projectie

hof aan de hef

Projectie

Ik hou van Holland

Ruil

 

 

 

 

 

overdracht

Overdracht

veiliger en goedkoper

Criteria

tn200_hans-alders[1]

Entree

tn200_crisis-en-herstelwet[1]

Snelheid