Bijeenkomst 2, 24 mei 2016: Procesmanagement en procesomgeving

Huiswerk

Lees uit Draagvlak en Draagkracht H.5: Arrangeren. Schrijf daarover een korte  reflectie n.a.v. je eigen werkpraktijk (1/2 tot 1 A4 max). Via de mail uiterlijk 30 mei naar Gert.

Werk de oefening over Belangen, Behoeften en Randvoorwaarden kort uit. Hoe ontbindt jij het standpunt van de belangrijkste actoren in factoren? Wat levert dat op? Ook dit op een 1/2 A4 en opsturen naar Gert.

Werk de scenario’s uit om dynamiek in de I/I-matrix te krijgen. Neem dat de volgende keer mee.

Aantekeningen

De whiteboardaantekeningen van deze lesdag.

De Matrix van Invloed en Initiatief

Hoe je zicht krijgt op de formele en informele verhoudingen in het krachtenveld, hoe je die betrekkelijk inhoudsloos kunt analyseren, en hoe je daarin kunt sturen.

Idee, doel, criteria, resultaat

Ga je op je doel af, of ga je voor het resultaat? In procesmanagement maakt dat een wereld van verschil uit. Hoe je binding en betrokkenheid organiseert, door te managen op criteria.

Ontbinden in factoren

Hoe krijg ik beweging in ogenschijnlijk onbeweeglijke standpunten? Hoe realiseer ik meerdere aanknopingspunten om met actoren in gesprek te raken en te blijven?

Eindopdracht

Levert de eindopdracht uiterlijk 5 juli in. Neem contact op met Gert of Marie-Josée, als iets je niet duidelijk is.

tn200_obama

Top Dog & Sfeermaker

Idee, doel, criteria

Idee, doel, criteria

tn200_ziektekosten

Resultaat