Bijeenkomst 1, 17 mei 2016: Basisprincipes, positionering, diagnostiek

Huiswerk

Bestel het boek Draagvlak en Draagkracht. Bijvoorbeeld bij Managementboek.nl. Lees par. 1.1, 1.2 en 1.4. Lees ook H.3. Schrijf er een korte reflectie op (1/2 à 1 A4) en verbind het met je werk. Stuur die uiterlijk 23 mei 12.00 uur naar Gert.

Van het Whiteboard

Een overzicht van eenieders motivatie om aan deze module deel te nemen.
En nog iets over de positionering van procesmanagement.

Kenmerken van een professional

Waaraan herken je wie professioneel met zijn vak omgaat? Welke vaardigheden bezit een professional? Wat is essentieel als je met procesmanagement bezig gaat? Lees het na in paragraaf 11.2 uit Draagvlak en Draagkracht. Heel belangrijk voor een professional: reflecteren. En luisteren.

Werkend leren

We vinden het belangrijk dat je alles wat in de module langskomt, kunt toepassen op actueel eigen werk. Dan kun je werk met werk maken: learning on the job. Uitgangspunt daarvan is dat ervaren mensen het meeste leren op en in het werk, mits de omstandigheden er naar zijn. Werkend Leren leren gaat over de principes achter deze module. Principes die je ook kunt gebruiken om processen te managen. Zie ook hier.

Positionering

Waarin onderscheidt procesmanagement zich van andere vormen om aan werk sturing te geven? Voor welk soort vragen is het raadzaam om procesmanagement in te zetten? Lees het na in D&D, paragraaf 1.1, 1.2 en 1.4.

Improviseren

Improviseren

Proces

Proces

Programma

Programma

Project

Project

 

 

 

Routine

Routine

 

 

 

 

 

Aangrijpingspunten en diagnose

Waar zitten de proceselementen in je klus? Aan welke knoppen kun je draaien om het proces bestuurbaar(der) te maken? We gebruikten de Bermudadriehoek, de Zeef en de Quick scan. Lees ook D&D, hoofdstuk 3.

De link naar de zwembadjes gebruikt in station Rokin van de Noord-Zuidlijn.

idee

idee

Obstakel

Obstakel

Besluit

Besluit