Deze website is toegankelijk voor deelnemers en begeleiders van de module Procesmanagement in Bouw en Infra, verzorgd door OIO – Bureau voor Organisaties in Ontwikkeling, in opdracht van InHolland Academy.

In de loop van de module vullen we de pagina’s over lesdagen 1 tot en met 6. We plaatsen er huiswerkopgaven, links en materiaal dat je kunt downloaden, lokaal bewaren en/of printen. Zo maken we een gemakkelijk te raadplegen archief, dat ook na afloop van de module online blijft.

Heb je vragen over de site, moet er iets op, iets af, of ben je je username en password kwijt? Neem dan contact op met Gert van der Kolk.